Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Chào mừng SEA Games 31... theo kiểu Việt Nam!

Không biết hình tấm ‎Bandroll dưới đây có bị Photoshop hay không?

Hình chắc chắn chụp tại Thủ đô Hà Nội, có tới 4 lỗi tiếng Anh và cả tiếng Việt:

1. “Đông Lam Á”: thay vì “Đông Nam Á”
2. “Welcom”: thay vì “Welcome”
3. “May 21ts”: thay vì “May 21st”
4. “Tomay 23st”: thay vì “To May 23rd”

* Riêng dòng chữ “Việt Nam 2021” là ĐÚNG vì phải đợi đến 2022 Việt Nam mới đăng cai tổ chức vì tình hình dịch bệnh!

Hy vọng đây chỉ là hình đã bị Photoshop. Nếu không sẽ bị mọi người, trong cũng như ngoài nước... “cười thúi mũi”!***


***Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts